img

Mõistlik lähenemine –
tagatud kasum

Kaader otsustab kõik – see ei ole müüt, see on reaalsus

Kaadriagentuur "EmpirePro" – on professionaalide meeskond, mis suudab kiiresti lahendada värbamise ja töölerakenduse probleemi. Me tagame kvalifitseeritud ja tööandja nõudmistele vastava personali valimise.
Meie ettevõtte kindlad positsioonid värbamise valdkonnas on tingitud mitmest eelisest:

 • Selgelt väljatöötatud ülesannete lahendamise strateegia;
 • Kõrge pädevuse tase kaardi küsimustes;
 • Tõhusad kaadri testimise metoodikad erinevates majandustegevuse sektorites;
 • Laialdase andmebaasi regulaarne uuendamine;
 • Otstarbekas lähenemine tööpotentsiaali jaotamisele;
 • Kaadriülesannete kompleksne lahendamine.
img

Teie äri edu on meie kätes

Kaadri asjatundlikust valikust sõltub tööprotsessi efektiivsus. Me tagame kvalifitseeritud kaadri voolu kiiresti areneva äri, hooajaliste või ajutiste tööde jaoks. Tänu püstitatud ülesannete kiirele lahendamisele meie partnerid on alati varustatud kvalifitseeritud töötajatega. Meie eesmärk on värbamise optimeerimine. Strateegiline partnerlus soodustab usalduslikke partnerlussuhteid ja viljakat vastastikust toimet.
Usaldades personali valikut kaadriagentuurile "EmpirePro", te saate palju eeliseid:

 • Aja säästmine;
 • Garantiikohustused;
 • Majanduslik kasu;
 • Operatiivsus;
 • Kindlus ja rahulikkus.

Kõik tööotsijad läbivad hoolika valiku (vestlus, kutsesobivus). Kus ja kuidas leida tellija nõudmistele vastavaid spetsialiste - on meie peamine ülesanne. Meie töötajad suurendavad teie ettevõtte konkurentsivõimet ja tootlikkust.
Äri edu põhineb spetsialistide meeskonnal, mis tagab potentsiaalsed arenguperspektiivid antud majandusharus.

Outsourcing - kaadri probleemide kiire lahendus

Paljud tegevusalad nõuavad spetsialiste ajutistele objektidele. Meie andmebaasis on suur valik usaldusväärseid töötajaid, kes on valmis ajutiseks koostööks.
Komplekteeritud ehitusbrigaadid kitsa profiiliga spetsialistidega on valmis täitma mistahes keerukusega ülesandeid. Tööjõu rent on spetsialistide värbamise optimaalne meetod ajutise iseloomuga ülesannete jaoks.

"Professionaalide impeerium" - kaadri küsimuste kiire lahendus kohustuste täitmise garantiiga.