Kaader otsustab kõik – see
ei ole müüt, see on reaalsus.

Mõistlik lähenemine – tagatud kasum

Kaadri vajadused paljudes tegevusvaldkondades kalduvad kõikuma, mis on seotud mitmesuguste teguritega:

  • Hooajaline nõudlus;
  • Tegevuse kiire kasv ja laienemine;
  • Tootmiskoormuse suurenemine;
  • Moderniseerimine ja ümberseadmestamine;
  • Remondi- ja ehitustööd;
  • Vääramatu jõud jm.

Majanduslik kasu

Kaadriagentuur "EmpirePro" spetsialiseerub täiendava inimressursi võimaldamisele. Koosseisu komplekteerimine ajutise iseloomuga ülesannete operatiivseks lahendamiseks on majanduslikult kasulik tööjõu rent.
Outsourcing on tööjõu rent, mis vabastab tööandja kohustustest ja täiendavatest väljamaksetest (haigus- ja lähetusrahad, preemiad, puhkusetasud ja muud hüvitised).
Lepingu sõlmimine annab võimaluse teostada väljamakseid ainult tehtud töömahu eest. Tellijal on õigus võtta tööline alaliselt tööle või asendada teda kõrgema kvalifikatsiooniga spetsialistiga. Selline värbamise meetod soodustab organisatsiooni arvestuse ja kulude optimeerimist. See on võimalus komplekteerida koosseis minimaalsete riski ja kaotustega.

Me tagame tööjõu rendi asjatundliku vormistamise mõlemale poolele vastastikku kasulikel tingimustel:

img

Juriidiline tugi

img

Ravikindlustus

img

Loadokumentatsiooni vormistamine

img

Abi sissesõitnute
majutamises

Majandamise subjektid saavad täielikult keskenduda tööstusülesannete lahendamisele ning meie anname kvalifitseeritud spetsialistide vajalikku voolu.

Esitatav tööliskaader

Ettevõtte konkurentsivõime arendamiseks ja suurendamiseks on vajalik tööprotsessi korraldamise asjatundlik strateegia.
Me võimaldame usaldusväärseid spetsialiste, kes on edukalt täitnud mitmeid projekte erinevates tegevusvaldkondades:

  • Tööstus (CNC-operaatorid, lukksepad, freesijad, treialid jt);
  • Ehitus (monteerijad, elektrikud, keevitajad, torulukksepad, viimistlejad jt);
  • Teeninduspersonal ja teised spetsialistid.

Me aitame hoida kokku aega, jõudu ja kulusid pädevate spetsialistide leidmiseks. Kõrvalise, kogenud kaadri kaasamine, soodustab äri kiirendatud arengut ja oluliselt vähendab kulusid.


Kaadriagentuur "Professionaalide impeerium" omab tööliselukutsete spetsialistide põhjalikku andmebaasi. Regulaarsed uuendused ja uute tööotsijate kaasamine võimaldab meil minimaalse ajaga varustada partnereid parima kaadriga.